Gazeta Chojeńska

Muzeum wzmocni tożsamość mieszkańców

Od października 2008 r. na łamach "Gazety Chojeńskiej" ukazują się kolejne głosy w dyskusji pod hasłem "Jakiego muzeum potrzebuje Chojna?". Zawierają one wiele ciekawych myśli, z którymi zapoznałem się z dużym zainteresowaniem. Sam prowadzę od prawie 32 lat założone w 1889 r. Muzeum Nadodrza (Oderlandmuseum) w Bad Freienwalde, które postrzega się jako muzeum regionalne kurortu, przełomu Odry (Oderbruch) i okolicy. To muzeum jest rezultatem obywatelskiego zaangażowania i od 1952 r. mieści się w dawnej szlacheckiej kamienicy na rynku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.05.2009

Europejski Szlak Templariuszy. Przystanek Swobnica

Z uznaniem przyglądam się inicjatywom podejmowanym przez Andrzeja Łazowskiego i Antoniego Sobolewskiego ze stowarzyszenia "Czas Przestrzeń Tożsamość" ze Szczecina. I wierzę w sukces, bo to poczynania takich zapaleńców potrafią wyzwolić nową energię społecznych działań, jakich brakuje w tym regionie. W poprzednich artykułach (zob. www.gazeta.chojna.com.pl - zakładka "Swobodnie o Swobnicy") mówiono o samym zamku w Swobnicy, ale także o wcześniejszych błędach lokalnych władz i zaniechaniach lokalnej społeczności.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.04.2009

Museum in Chojna

Was für ein Museum braucht Chojna?

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.04.2009

Historia pewnego entuzjazmu

W ostatnim numerze "GCh" przeczytałam kolejną wypowiedź Radosława Skryckiego na temat idei stworzenia w Chojnie muzeum. Tekst powstał, ponieważ autor czuł się wywołany tekstem Ewy De La Torre ("GCh" nr 12). Robi się z tego teraz mały łańcuszek, gdyż ja z kolei czuję się wywołana tekstem R. Skryckiego, mimo że ani mieszkańcem, ani włodarzem Chojny nie jestem. Nie kryłam, ani na łamach "GCh", ani w wielu rozmowach z działaczami w naszym regionie, swego entuzjazmu dla tej idei.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.04.2009

SOS dla Swobnicy

Zmotywowany przez Andrzeja Łazowskiego ze stowarzyszenia "Czas Przestrzeń Tożsamość" do uczestnictwa w debacie "Swobodnie o Swobnicy" (skrót SOS!!!) na temat zamku w Swobnicy, czynię to z nadzieją, że wspólny głos jej uczestników przyczyni się do zachowania tej niezwykłej budowli, o której dwukrotnie pisałem na łamach "Kuriera Szczecińskiego".

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.04.2009

Jeszcze raz o muzeum w Chojnie

Czując się wywołanym tekstem Ewy De La Torre ("GCh" nr 12), dotyczącym powołania muzeum w Chojnie, chciałbym odnieść się do zawartych tam uwag. Zacznę jednak od gorzkiego spostrzeżenia, podsumowującego dotychczasową dyskusję. Oto głos w sprawie zabrali tylko (poza jednym wyjątkiem) ludzie spoza Chojny. Nauczyciele historii czy języka polskiego, którzy ex definitione powinni być najbardziej zainteresowani - milczą.

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.03.2009

Swobodnie o Swobnicy (3)

Dziś kolejny głos w debacie "Swobodnie o Swobnicy" o rozpadającym się na naszych oczach wspaniałym zamku. W nr. 10 wypowiadali się Andrzej Łazowski i Antoni Sobolewski ze szczecińskiego stowarzyszenia "Czas Przestrzeń Tożsamość", a przed tygodniem autor monografii o Swobnicy - Roman Czejarek.

Z katalogu śmiertelnych zagrożeń dla zabytków

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.03.2009

Czy Chojnę obecnie stać na muzeum, na które niewątpliwie zasługuje...

Przedstawiamy kolejny głos w toczonej na naszych łamach dyskusji o idei stworzenia muzeum w Chojnie. Wszystkie teksty można przeczytać na naszej stronie internetowej www.gazeta.chojna.com.pl w linku "Jakie muzeum w Chojnie?"

Z ogromną uwagą przeczytałam głosy, jakie pojawiły się w kolejnej dyskusji zainicjowanej przez "Gazetę Chojeńską" na temat idei powołania do życia muzeum w Chojnie. Chciałabym jednak zadać nieco zmodyfikowane pytanie: Czy Chojnę obecnie stać na muzeum, na które niewątpliwie zasługuje...

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.03.2009