Gazeta Chojeńska

Swobodnie o Swobnicy (2) Perła sypie się w proch

Pierwszy raz przyjechałem do Swobnicy jako młody reporter Polskiego Radia w Szczecinie pod koniec lat osiemdziesiątych. Było to w chwili, gdy zamek stał już pusty, a na podwórzu walały się resztki maszyn dawnego PGR. Lokalne władze martwiły się, co będzie dalej, bo nikt nie miał dobrego pomysłu. Ale w Polsce zmieniał się wtedy ustrój i Swobnica specjalnie już nikogo zbytnio nie obchodziła. Były przecież ważniejsze sprawy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2009

Odra w sieci

Odra postrzegana była w drugiej połowie XX wieku przede wszystkim jako rzeka graniczna, jako symbol podziału Europy po drugiej wojnie światowej. Dopiero otwarcie granic pod koniec ub. wieku i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło ten stan rzeczy. Nadodrze, pozostające przez wiele dziesięcioleci zachodnią prowincją Polski i wschodnią Niemiec, przesunęło się tym samym (przynajmniej geograficznie) do centrum Europy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.03.2009

Gmina antyturystyczna

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie pierwsze dwa zdania tekstu (w ramach dyskusji o muzeum w Chojnie), jakie zamieściła w ostatnim numerze naszej gazety Dorota Dobak-Hadrzyńska: "Pytanie zdaje się być retoryczne, zwłaszcza w świetle spotkań dotyczących tworzenia planu rozwoju gminy. Głównym kierunkiem owego rozwoju ma być turystyka".

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2009

Gdzie są ciała żołnierzy?

Napisał do nas Marian Szczerba - nasz czytelnik aż z Częstochowy (systematycznie czyta naszą gazetę w internecie): - Poruszam temat związany ze zbliżającą się kolejną rocznicą zakończenia działań wojennych (wiosna 1945). Uwagi te kieruję do gazety, której teren działania obejmuje obszar, będący moim zainteresowaniem. Otóż od 1945 do 1957 roku mieszkałem w Cedyni, należę do pokolenia pierwszego wypustu absolwentów tamtejszej podstawówki z 1953 r. Z problematyką pozostałości pofrontowych spotykałem się niemal na każdym kroku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2009

Swobodnie o Swobnicy

Na naszych łamach inicjujemy kolejną debatę. Zapraszamy do niej tych, którym leży na sercu los wspaniałego zamku joannitów w Swobnicy (gm. Banie), który na naszych oczach rozsypuje się w ruinę. Czy jako świadkowie tego procesu nie powinniśmy - nawet my, zwykli mieszkańcy naszego regionu, odczuwać odpowiedzialności za ten stan rzeczy? Odpowiedzialności także wobec naszych dzieci i kolejnych pokoleń? Bo nie potrafimy zadbać i zachować tego bogatego dziedzictwa, które historia przekazała w nasze ręce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2009

Obojętność na zło jest największym złem

Co można zobaczyć na trybunach polskich pierwszoligowych stadionów oraz na ulicznych manifestacjach? Swastyki, portrety Rudolfa Hessa, rasistowskie i faszystowskie symbole i hasła. Bogato ilustrowaną dokumentację tego typu zdarzeń przedstawił w Chojnie przedstawiciel stowarzyszenia "Nigdy Więcej" Wiktor Marszałek podczas dwudniowego seminarium "Rasizm bez granic? Rasistowskie, nacjonalistyczne i nieprzyjazne wobec Europy zjawiska w wybranych regionach Polski i Niemiec".

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2009

Stara Widuchowa i jej piewca

Wielu gości z Niemiec i Polski zgromadził w Muzeum Miejskim w Schwedt niedzielny wernisaż wystawy "Moja Widuchowa - artysta Otto Graff i jego ojczyzna". Poświęcona jest ona twórcy urodzonemu w 1915 roku w Fiddichowie (dziś Widuchowa), a zmarłemu 12 lat temu w Erftstadt (Nadrenia Północna - Westfalia). Na ekspozycji zapoznać się można z jego obrazami, grafikami i wierszami, w których opiewa rodzinną miejscowość i nadodrzański krajobraz. Długie życie i twórczość artysty przedstawił Everhard Maria Jungeblodt, który po śmierci Graffa zarządza jego spuścizną.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.03.2009

Chojna zasługuje na muzeum

Pytanie zdaje się być retoryczne, zwłaszcza w świetle spotkań dotyczących tworzonego planu rozwoju gminy. Głównym kierunkiem owego rozwoju ma być turystyka. A turyście nie wystarczy jedynie spanie i jedzenie. On potrzebuje, by go czymś zainteresować. Mało tego, nie da się ukryć, że Chojna już jest jednym wielkim muzeum, biorąc pod uwagę zachowane oryginalne średniowieczne elementy architektury centrum miasta. Ten walor należy wykorzystać w jak największym stopniu, gdyż jest to element wyróżniający miasteczko spośród innych miast Polski i Niemiec.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.03.2009

Kiedy mosty w Siekierkach przestaną dzielić?

Czy dwa mosty kolejowe w Siekierkach mają szansę otworzyć nowy atrakcyjny szlak turystyczny przez Odrę, czy też będą bezużyteczną masą złomu? Na to niełatwe pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy polsko-niemieckiego spotkania, zorganizowanego w czwartek w Cedyni przez burmistrza Adama Zarzyckiego. Temat nie nowy i nie pierwsze spotkanie, bo już parę lat temu pojawiła się wizja wykorzystania dawnej linii kolejowej z Godkowa w gminie Chojna do Berlina. Po naszej stronie jest most przez rozlewiska, potem szeroka na ok.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.03.2009