Gazeta Chojeńska

Polscy złodzieje psują nam wizerunek w Niemczech

Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Ralf Holzschuher spotkał się 12 marca w Schwedt z miejscowymi przedsiębiorcami w sprawie lawinowo rosnącej liczby włamań i kradzieży na niemiecko-polskim pograniczu. Choć w obu krajach generalnie liczba przestępstw maleje, to niestety, na naszym pograniczu jest odwrotnie. Jeszcze kilkanaście lat temu plagą były po polskiej stronie kradzieże samochodów Niemców, odwiedzających nasz kraj.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.03.2014

Dwie wieże

W Galerii Architektów Forma w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 50 otwarto w piątek wystawę fotograficzną pt. „Dwie wieże”. Autorami są: Maciej Płotkowiak, który stworzył projekt odbudowy wieży kościoła Mariackiego w Chojnie i Stefan Nowaczyk, którego dziełem jest koncepcja wieży szczecińskiej katedry św. Jakuba Apostoła. Dzięki tym sięgającym nieba architektonicznym zwieńczeniom oba te kościoły należą do najwyższych w Polsce. Szczecińska wieża ma 110,17 m i ustępuje tylko bazylice w Licheniu (141,5 m).

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Polsko-niemieckie zapusty

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach zainaugurował kolejne swoje przedsięwzięcie, realizowane z partnerami niemieckimi. 27 lutego w Zielinie imprezą pt. „Zapusty - tłusty czwartek” rozpoczął się projekt „Rozmaitości kulturalne - Mieszkowice 2014”, dofinansowany z programu Interreg IVA - Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania. Spotkały się panie z Frauenzentrum ze Schwedt i członkinie kół gospodyń wiejskich - nie tylko z gminy Mieszkowice, bo m.in. ze Stołecznej, Witnicy, Czelina i Starych Łysogórek. Założenia projektu przedstawiła dyrektor MGOK Barbara Nowicka.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Czy będzie McDonald w Osinowie?

Dzierżawiony przez Apexim teren przy granicy w Osinowie Dolnym (między stacją paliw tej firmy a Pomnikiem Matki Polki) miał być poddzierżawiony na restaurację McDonalda. Jednak ubiegłoroczne zarzuty wobec burmistrza Cedyni i ryzyko, że umowa Apeximu z gminą może się okazać nieważna, zniechęciły inwestora, mimo że w lipcu dostał ze starostwa pozwolenie na budowę. McDonald w ubiegłym roku wstrzymał realizację przedsięwzięcia, także ze względu - jak oznajmił - na ochronę wizerunku firmy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Zabytek: chluba czy kłopot?

Cedyńscy radni znowelizowali swą październikową uchwałę o tegorocznych stawkach podatku od nieruchomości. Zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowej kategorii: podatku od obiektów zabytkowych, wykorzystywanych do działalności gospodarczej i użytkowanych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. Choć uchwała nie wymienia konkretnego obiektu, to w praktyce chodzi o dawny średniowieczny klasztor cysterek. Opuszczony po 1945 roku i zrujnowany obiekt kupił w 1997 roku szczeciński przedsiębiorca Piotr Hrynkiewcz, pieczołowicie wyremontował, urządzając tu luksusowy hotel i restaurację.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Swobodnie o Swobnicy - krok następny

Kiedy pięć lat temu rozpoczęliśmy cykl - dyskusję w „Gazecie Chojeńskiej” pod hasłem „Swobodnie o Swobnicy” (SOS - patrz zakładka na www.gazetachojenska.pl), były wówczas różne propozycje, jak uratować zamek w Swobnicy i czym ma być po remoncie. Teraz widzimy pierwsze efekty, zamek jest w dobrych rękach, przejęty przez gminę Banie. Sukcesywnie jest remontowany, powstał nowy dach, wyremontowano też wieżę. Ale wiadomo, że nie tylko remont jest potrzebny. Obok tego musi powstać pomysł na przyszłość: czym będzie zamek po inwestycjach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Zamek czeka na dokumentację

Rozmowa z sekretarzem gminy Banie Jerzym Zgodą

„Gazeta Chojeńska”: - Ostatnio pisaliśmy o przydziale funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ochronę zabytków. Nie było tam waszej gminy. Czy składaliście wniosek na remont zamku w Swobnicy?

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.03.2014

Nowe rozdanie - nowe pieniądze

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w czwartek marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz spotkał się z samorządowcami i przedsiębiorcami naszego powiatu. Mówił o nowej puli funduszy europejskich na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nasze województwo dostanie ponad 7 miliardów złotych. - To dużo, ale po przełożeniu do konkretnych szufladek okazuje się, że w każdej jest za mało. Poza tym gminy mają problemy z wkładem własnym - powiedział marszałek. - Te pieniądze mamy inwestować, a nie przejeść - zaznaczył.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.03.2014

Podróżować jest bosko

„Czy cel nie jest iluzją? Czy nawet jeśli mamy upatrzone jakieś cele, na pewnym etapie nie okazują się tylko punktami na naszej drodze? Tak chyba jest z podróżowaniem, które jest nieprzerwanym procesem. Jeżdżąc i spotykając się z tym, co jest inne, zadajemy sobie pytania, które w jakiś sposób nas kształtują, poszerzają nasze horyzonty. Z drugiej strony dają nam dodatkowo ogromnego kopa zmysłowego. Tak jakbyśmy pełniej przeżywali świat.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.03.2014

Ministerstwo Kultury podzieliło pieniądze

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki rozpoczętego we wrześniu ub. roku naboru wniosków na dofinansowanie ochrony zabytków w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”. Wśród ponad tysiąca wniosków były też z terenu naszego powiatu. 250 tys. zł przyznano gminie Moryń na remont murów obronnych: 160 m w części południowo-wschodniej i 35 m między dwoma półbasztami w części północno-wschodniej z odbudową zawalonego fragmentu. Wniosek zyskał w ocenie końcowej 70,25 pkt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.02.2014