Sorkwity / Olsztyn

Prawa człowieka na Kubie - Seminarium internetowe

termin: 18. do 28. sierpnia 2008
koszt: 200 zł
Partner: HochDrei e.V., Fundacja Rodowo
grupa docelowa: Młodzież i młodzi dorośli w wieku pomiędzy 17 a 22 rokiem życia
prowadzacy: Karolina Błaszczuk, Agnieszka Blass, Jan Kluge, Falko
Benthin

Chcemy się zbliżyć do tematu "Prawa człowieka" na przykładzie Kuby za pomocą mediów. Wynikiem 10- dniowej pracy będzie nowo powstała strona internetowa.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Menschenrechte in Kuba - ein Webseminar

Vom 18. August bis 28. August 2008
Kosten: 150 Euro
freie Plätze: 8
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 22 Jahren
Leitung: Karolina Błaszczuk, Agnieszka Blass, Jan Kluge, Falko Benthin

Wir wollen uns dem Thema "Menschenrechte" am Beispiel Kubas mit Hilfe der neuen Medien nähern. Als Ergebnis nach zehn Tage Arbeit soll eine Webseite entstehen.

Veröffenlichung/ data publikacji: