es

SLD o przestępstwach nienawiści

Sojusz Lewicy Demokratycznej wniesie do Sejmu projekt, w myśl którego przestępstwami nienawiści będą słowna czy fizyczna napaść z powodu płci, tożsamości płciowej (dotyczy osób transseksualnych), wieku, niepełnosprawności i orientacji seksualnej.
Przygotowała go koalicja organizacji działających na rzecz równego traktowania. Dziś przestępstwem nienawiści - surowiej karanym - jest znieważenie, przemoc, groźby i szerzenie nienawiści jedynie ze względu na narodowość i rasę, wyznanie lub jego brak. Wczoraj organizacje przekazały swój projekt wicemarszałkowi Sejmu z SLD Jerzemu Wenderlichowi.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.03.2011

Fundacja Helsińska: Nie naciskać na media

Fundacja Helsińska w liście do premiera apeluje o odpolitycznienie mediów publicznych. Jest zaniepokojona naciskami na dziennikarzy. Powodem listu jest próba wymuszenia przez szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego na dziennikarzu PAP rezygnacji z zadania premierowi w Jerozolimie pytania w sprawie reprywatyzacji mienia żydowskiego w Polsce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.03.2011

Katyń: rehabilitować wszystkich

Rehabilitacja ofiar zbrodni katyńskiej musi objąć wszystkich zamordowanych - mówi sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert
W czwartek ambasador Rosji w Polsce Aleksandr Aleksiejew powiedział, że Rosja może zrehabilitować polskich oficerów rozstrzelanych przez NKWD wiosną 1940 r. W niedzielę rosyjski Memoriał wyraził obawy, że ta rehabilitacja obejmie jedynie jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, bo tylko ich dotyczyło śledztwo Głównej Prokuratury Wojskowej Rosji w latach 1990-2004.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.02.2011

Lizbona konstytucyjna, Polska suwerenna

rzepisy traktatu lizbońskiego, które umożliwiają UE stanowienie prawa bez zgody Polski, nie naruszają polskiej konstytucji - orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.11.2010

Rosja znów neguje Katyń

Nie będzie ugody w sprawie śledztwa katyńskiego. Rosja przysłała do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu stanowisko, w którym neguje zbrodnię katyńską.
Jest to odpowiedź na stanowisko polskiego rządu, który przystąpił jako strona trzecia do skargi rodzin pomordowanych w 1940 r. oficerów. Jej powodem była odmowa przyznania im statusu pokrzywdzonych w umorzonym przez rosyjską prokuraturę wojskową w 2004 r. śledztwie katyńskim. Dwie trzecie akt tego śledztwa oraz postanowienie o jego umorzeniu Rosjanie utajnili.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.11.2010

ONZ upomina Polskę

Polska ma problem z dyskryminacją i przemocą wobec mniejszości seksualnych i kobiet, mową nienawiści i wyjaśnianiem sprawy więzień CIA - uznał Komitet Praw Człowieka.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.11.2010

O lekcjach etyki u RPO

Co zrobić z brakiem lekcji etyki w szkołach? Najlepiej zrezygnować ze stopni z religii na świadectwie. Bo etyka to tylko alibi dla religii
Taki pogląd podziela większość uczestników zorganizowanej przez rzeczniczkę praw obywatelskich Irenę Lipowicz debaty "Prawo ucznia do lekcji etyki".

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.10.2010

Ostre "nie" dla Radziszewskiej

Organizacje działające na rzecz równości protestują przeciw udziałowi minister Elżbiety Radziszewskiej, pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania, w jury unijnego konkursu dla dziennikarzy na temat przeciwdziałania dyskryminacji.
Protest wystosowało stowarzyszenie Pracownia Różnorodności. Popiera go Feminoteka i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA). - Dotychczasowa działalność minister nie jest rekomendacją do bycia jurorem tym konkursie - mówi dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.08.2010

Prokurator na wózku? W Polsce to niemożliwe

Osoba na wózku nie może być prokuratorem - uważa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. - Porozmawiam o tej sprawie z prokuratorem generalnym - zapowiada RPO Irena Lipowicz.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.08.2010

Jerofiejew, Hartwig i Osiatyński popierają akcję "Światełko dla Rosjan"

9 maja idźmy na cmentarze radzieckich żołnierzy, którzy zginęli na polskich ziemiach, i zapalmy znicze na ich grobach. Pojednajmy się - apelują duchowni, naukowcy, artyści, m.in. Maria Janion, Wisława Szymborska, Andrzej Wajda, Michał Głowiński.
Wiktor Jerofiejew, pisarz:
Polsko, zapal świeczkę radzieckiemu żołnierzowi za to, że był niewolnikiem swojego zwycięstwa.
Julia Hartwig, poetka:
Moja matka była Rosjanką, mieliśmy z mężem Arturem Międzyrzeckim wśród rosyjskich poetów wielu znajomych. Rosyjska kultura jest wspaniała.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.05.2010