Trybuna

Cenzura w telewizji

Zarząd TVP wezwał dziś na dywanik dyrektora Programu 2, aby się wytłumaczył, dlaczego dopuścił do udziału w ,,Gali Róż 2008'' pary homoseksualnej Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego uhonorowanej w kategorii ,,Piękna para''.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.11.2008

NIE MUSIMY ZWRACAĆ MAJĄTKÓW NIEMCOM

W Strasburgu Polska wygrała z Powiernictwem Pruskim

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę Powiernictwa Pruskiego przeciwko Polsce. Sprawa trafiła do Strasburga dwa lata temu. Powiernictwo, którego celem jest odzyskanie mienia pozostawionego przez Niemców po wojnie na terenie Polski i Czech, złożyło łącznie 22 pozwy w imieniu swoich członków – wysiedlonych i ich rodzin. Roszczenia obejmowały nie tylko zwrot nieruchomości, ale także dzieł sztuki będących obecnie w posiadaniu m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.10.2008

Manipulacja pro-life

Aborcja nie odbija się na zdrowiu psychicznym kobiet

Nie ma żadnych naukowych dowodów potwierdzających głoszoną przez tzw. obrońców życia tezę, iż aborcja szkodzi zdrowiu psychicznemu kobiet – wynika z opublikowanych właśnie analiz Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.10.2008