Michał Kokot

Angela Merkel dostanie doktorat h.c. politechniki

Senat Politechniki Wrocławskiej zdecydował o nadaniu tytułu doktora honoris causa szefowej niemieckiego rządu. Kanclerz Angela Merkel zgodziła się przyjąć wyróżnienie. Teraz dyplomaci ustalają termin jej wizyty we Wrocławiu

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.12.2007

Segregacja płciowa pomaga w nauce

Specjalność Monachium to szkoły, w których niektórych przedmiotów osobno uczy się dziewcząt i chłopców. Zdaniem miejscowych pedagogów przynosi to efekt, bo w klasach jednopłciowych jest większa rywalizacja.

Dzieciaki w Monachium żyją pod olbrzymią presją. Boją się, że nie dostaną się do dobrego gimnazjum, a tylko w nim dobrze przygotują się do studiów. Ale nie lepiej jest, gdy już w gimnazjum się uczą - widmo, że sobie nie poradzą, przyprawia o palpitację serca.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.11.2007