sc

Rolnicy poszkodowani przez powódź dostaną pomoc

Jak się wstępnie szacuje, w naszym województwie powódź zalała ok. 6,7 tys. ha upraw rolnych w 16. gminach. Rolnicy mogą liczyć na różnego rodzaju pomoc w ramach rządowego programu, który jutro wchodzi w życie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.06.2010

Podpisy za bezpośrednimi połączeniami kolejowymi z Gorzowa do Berlina i Zielonej Góry do Cottbus

Witold Pahl, gorzowski poseł PO, zbiera podpisy za uruchomieniem bezpośrednich połączeń kolejowych z Gorzowa do Berlina i Zielonej Góry do Cottbus.

Podpisy z poparciem są potrzebne posłowi do wywarcia nacisku na rząd i parlamentarzystów, aby jak najszybciej uchwalili nową ustawę o transporcie kolejowym. Umożliwi ona samorządom województwa uruchomienie transgranicznych połączeń kolejowych. …

Można je składać na
www.pahl.pl/pkp

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.03.2009