Ryszarda Socha

Co się dziś dzieje w dawnych ośrodkach internowania

W Strzebielinku miejsce internowanych zajęli psychicznie chorzy, do Arłamowa Lech Wałęsa przyjeżdża się odchudzać, w Gołdapi jest sanatorium - własność byłego esbeka.
Z Wrocławia do Gołdapi, gdzie w stanie wojennym internowano blisko czterysta działaczek solidarnościowej opozycji, autobusem jedzie się ponad 12 godzin.
Mimo to Sława Masłowska-Jabłońska zdecydowała się na wyjazd. Sława Masłowska-Jabłońska ma największą bazę kontaktów do żyjących „gołdapianek”. Jest dla dawnych towarzyszek niedoli kimś w rodzaju koordynatorki.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.12.2011

Adelsgeschlechter mit Ausweis

Wenn es um die Ansprüche von Personen geht, die nach dem Krieg aus den „Wiedergewonnenen Gebieten“ ausgesiedelt wurden, ist unklar, was wir mehr fürchten sollten: Erika Steinbachs Draufgängertum oder die Unfähigkeit polnischer Beamter.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.04.2009