mich

Mechatronicy po obu stronach granicy

...
Projekt rozłożony jest na trzy lata i obejmie 60 uczniów, którzy po obu stronach granicy zdobywają fach mechatronika (obsługa maszyn sterowanych numerycznie). Młodzież niemiecka wspólnie z uczniami ZST będzie miała praktyki na supernowoczesnych maszynach, będących na wyposażeniu BBW.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009

1228 rodzin powodzian wystąpiło o zasiłki

Straty wywołane skutkami powodzi zgłosiło do poniedziałku 1228 rodzin. Najwięcej z gminy Kłodzko (500) i samego miasta (85), a także w gminach Bystrzyca Kłodzka (190), Lądek-Zdrój (150) i Radków (100).
Każda z rodzin ma dostać do 6 tys. zł zapomogi ze skarbu państwa. Wojewoda dolnośląski wystąpił w poniedziałek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwiększenie puli świadczeń z rezerwy budżetu państwa - łącznie na ponad 5,6 mln zł. - Nie będzie żadnych przeszkód, aby te pieniądze wypłacić - zapewniał Jurkowlaniec.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.06.2009