Opferperspektive Potsdam

Polska nie radzi sobie z rasizmem

Do tego smutnego wniosku doszła polsko-niemiecka grupa badaczy, której raport o rasizmie i ksenofobii oraz o bezradnych wobec nich instytucjach państwowych opublikował antyfaszystowski magazyn "Nidy Więcej". Białystok stara się walczyć z tą etykietką, planując lekcje tolerancji już w przedszkolach.
Książkę w języku angielskim "Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany" przygotował polsko-niemiecki zespół złożony z badaczy Stowarzyszenia Nigdy Więcej i poczdamskiej organizacji Opferperspektive, pomagającej ofiarom nietolerancji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.08.2009