Lübeck

Vom historischen Kniefall, der die Mauer zu Fall brachte

- Es war ein tiefgründiges Gespräch zwischen dem Literaturnobelpreisträger Günter Grass, dem gebürtigen Danziger, und dem Architekten der Ostverträge in der Regierung Brandt, Egon Bahr.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.10.2010

Pamiątki miasta - Stary Ratusz i Haus Stettin

BARDZO ciekawa byłaby książka o życiu codziennym Szczecina w XX wieku, gdyby powstała. Napisać byłoby ją trudno, ale dziś jest to już możliwe. Zachętą do czynu jest wystawa „Hans Stettiner i Jan Szczeciński” prezentowana w szczecińskim Starym Ratuszu i codzienności poświęcona. Podobne wystawy Muzeum Narodowe organizowało też wcześniej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.07.2009