Juden – Deutsche – Polen/ Żydzi – Niemcy – Polacy

Theomims Wunderkraft

Der alte Jüdische Friedhof von Frankfurt (Oder), der seit 1945 zum polnischen Słubice gehört, hat seine Wiederentdeckung einem Rabbiner aus New York sowie engagierten Heimatforschern und Studenten der Europa-Universität zu verdanken.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2012

Z dziejów Żydów w Königsbergu (3)

W pierwszych dziesięcioleciach XVIII wieku prowadzono w Chojnie prace „misyjne”, mające zachęcić Żydów do przyjmowania wiary chrześcijańskiej, ale z marnym efektem, bo - jak stwierdza Augustin Kehrberg - w ciągu 10 lat nawróciły się tylko 4 osoby. Ich konwersja była ważnym wydarzeniem religijnym i towarzyskim. Pierwszą konwertytką była Vögelchen Elisabeth Wulf, panienka mająca około 15 lat, która pracowała u handlarza końmi Nathana. Ponieważ człowiek ów traktował ją źle, przeniosła się na służbę do domu doktora Praetoriusa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.03.2012

Dni Kultury Żydowskiej. Obyczaje, sztuka, kulinaria

Wykłady o dowcipach żydowskich, judaizmie, degustacja koszernej kuchni oraz sztuka, którą tworzyli szczecinianie pochodzenia żydowskiego. Dni Kultury Żydowskiej Adlojada rozpoczynają się 19 marca.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.03.2012

Z dziejów Żydów w Königsbergu (2)

Powoli polityka Hohenzollernów stawała się bardziej elastyczna i korzystna dla społeczności żydowskiej. Na mocy edyktu Fryderyka III z 13 lutego 1699 roku za zgodą władz Żydzi mogli nabywać nieruchomości, co sprzyjało osiadaniu na stałe.
Według obliczeń wybitnego historyka Paula Schwartza, w 1690 r. w całej Nowej Marchii mieszkało już 103 Żydów (mężczyzn, głów rodzin) znajdujących się pod ochroną państwa i mających koncesję, czyli tzw. Schutzjuden.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2012

Z dziejów Żydów w Königsbergu (1)

„Ja, Johann zwany von Wedel, wójt (advocatus) sławnego księcia, pana Ludwika margrabiego brandenburskiego, publicznie oświadczam i potwierdzam, że w imieniu pana mego miasto Chojnę odwiedziłem i tu przybyłem, rajców tego miasta przyjąłem do pomocy, Żydów tu mieszkających ogniem spaliłem, i dobra do tych Żydów należące, za zgodą pana mego, sobie w całości zabrałem i przyjąłem. Na poświadczenie tego przywieszam moją pieczęć. Działo się w roku Pańskim 1351, w przeddzień św. Mateusza Apostoła” (czyli 20 września 1351 r.).

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.03.2012

Ungleich vor dem Gesetz

Die Regierung in Warschau will die Rückgabe von Eigentum an die jüdische Gemeinde stoppen.
»Die Regierung in Warschau will Juden, Protestanten und russisch-orthodoxe Christen dafür bestrafen, dass die Katholiken sich der Korruption schuldig gemacht haben«, empört sich Piotr Kadlcik, der Vorsitzende des Jüdischen Gemeindebundes in Polen. »Für uns wäre das eine Katastrophe. Die jüdische Kommission hat noch nicht einmal die Hälfte aller Anträge abgearbeitet!«

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.02.2012

Sasnal i Sasnal: Każdy może być kanalią

W.S.: Kręcąc film „Z daleka widok jest piękny”, zrobiliśmy to, co mogliśmy dla nas samych. Nie zatrzymaliśmy się wpół drogi, szukając jaśniejszej strony – sprawiedliwego, który uratuje nasz honor i pozwoli widzowi się za niego schować. Pokazaliśmy, że kanalia może być
w każdym z nas.
A.S.: Lepiej postawić pytania, niż udawać, że rzeczywistość jest inna.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.02.2012

Zapomniane ofiary Holokaustu

Starosta powiatu Krasnystaw oraz wójtowie z trzech tamtejszych miejscowości – Izbicy, Gorzkowa i Kraśniczyna – wysłali list do ambasadora RFN w Polsce.
W ramach układu Berlin sfinansował w Polsce 13 pięknych parków-cmentarzy wojennych, na których spoczywa 165 tys. żołnierzy Wehrmachtu. Tymczasem na żydowskich cmentarzach w Izbicy, Gorzkowie i Kraśniczynie do dziś w zbiorowych mogiłach leżą zakopani tam niemieccy Żydzi. Deportowani do tamtejszych gett z Trzeciej Rzeszy i tam zabici przez niemieckich oprawców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.02.2012

Platzeck und Fritsch erinnern an Holocaust

67 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz haben der Brandenburger Landtag und die Gedenkstätte Sachsenhausen bei einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Mit Blick auf die Mordserie der rechtsextremen Terrororganisation NSU mahnte Landtagspräsident Gunter Fritsch (SPD) in seiner Rede zum Handeln gegen Rechtsextremismus.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.01.2012

"Die Aussiedlung hatte nur einen Zweck: den Tod"

Holocaust-Gedenktag - Reich-Ranickis Rede vor dem Bundestag. Marcel Reich-Ranicki erinnert sich aus Anlass des Holocaust-Gedenktags in seiner Rede vor dem Bundestag, wie im Ghetto von Warschau die Deportation der Juden in die Vernichtungslager begann. Der 91 Jahre alte Publizist erzählt von der Grausamkeit der SS-Männer, dem Selbstmord des Juden-Obmanns - und von seiner eigenen, völlig überstürzten Hochzeit, die seiner Frau das Leben rettete.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.01.2012