WWF Polska

Europa uratuje Puszczę Białowieską?

Komisja Europejska dowie się, jak Polska traktuje Puszczę Białowieską - zapowiedziały wczoraj WWF Polska, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Te największe polskie organizacje zajmujące się ochroną środowiska mają kolejne dowody, że gospodarka leśna prowadzona w Puszczy Białowieskiej, ostatnim nizinnym lesie naturalnym strefy umiarkowanej, prowadzi do jej degradacji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.08.2010