Agnieszka Bieńczyk-Missala

Zakazu tortur nie można zawiesić

Sześć lat po ujawnieniu przez Human Rights Watch informacji o istnieniu na terytorium Polski i innych krajów europejskich tajnych więzień CIA, w których prawdopodobnie torturowani byli więźniowie, zadziwia brak gotowości do rzetelnej dyskusji na ten temat. Zadziwia też wspólny język przedstawicieli prawej i lewej strony sceny politycznej, którzy najchętniej zamietliby temat pod dywan.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.06.2011