Marek A. Cichocki

Nowy porządek w Europie

Dlatego chcę postawić na początku dwie tezy. Pierwsza banalna, ale warta przypomnienia, szczególnie tym, którzy w Polsce czy też na innych obrzeżach kontynentu zawsze wykazywali skłonność do lekceważenia konstruktywistycznych zapędów Zachodu: z każdego chaosu rodzi się jakiś nowy porządek. Tym razem nie będzie inaczej. Europa nie pogrąży się w ciemności, ale z kryzysu Unii, prawdopodobnie na bazie unii walutowej, może nie całej, wyłoni się jej nowy polityczny i gospodarczy kształt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.11.2011

Debata: Jakiej Unii Polacy potrzebują?

Marek A. Cichocki: Mówimy, że Polska za dużo ostatnio wetowała. Ale statystyki pokazują, że krajami, które najczęściej posługują się wetem, są Francja, Niemcy i Belgia. Aleksander Smolar: Politycy polscy w latach 2005–2007 byli w Brukseli widoczni znacznie bardziej poprzez styl konfrontacyjny niż konstruktywne propozycje.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.05.2008

„Widoczny znak”. Rząd polski nie zgłasza sprzeciwu...

Dokument niemieckiego rządu dotyczący „Widocznego znaku” ignoruje polskie zastrzeżenia co do sposobu upamiętnienia wysiedlonych. Jego treść świadczy o tym, że polsko-niemiecki dialog jest fikcją – pisze filozof i publicysta Marek A. Cichocki

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.03.2008

Zaklęty krąg prowincjonalności

Relacje między Warszawą i Berlinem mają od lat zasadniczą słabość: są prowincjonalne z punktu widzenia głównych procesów politycznych w regionie i w Europie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.02.2008

Widoczny znak – cudze zobowiązanie

- Polska nie powinna w żadnej formie angażować się w projekt widocznego znaku. Musi bowiem prowadzić własną politykę budowania europejskiej kultury pamięci – pisze znawca stosunków polsko-niemieckich

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.02.2008