Anna Wolff-Powęska

Ciężar pamięci

To książka jest nie tylko o Niemcach, ale o wszystkich narodach, które mają kłopot z własną historią. Finaliści Nagrody im. Moczarskiego 2012. Dzieło Anny Wolff-Powęskiej to książka bardzo trudna do jednoznacznego gatunkowego sklasyfikowania - studium zarówno historyczne, jak socjologiczne i psychologiczne, bogate faktograficznie i stanowiące ważny impuls dla refleksji moralnej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.10.2012

Wyrwać się z niewoli historii

Normalność osiągniemy wtedy, gdy rzadziej będziemy spotykać się na cmentarzach i polach bitew, częściej zaś wokół projektów europejskich i w salach wykładowych – mówi prof. Anna Wolff-Powęska.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.06.2011

Piękna mała historia

Bez partyjnego namaszczenia i finansowego zaplecza, często wbrew nawykom myślowym mieszkańców - tak zaczynali 20 lat temu lokalni budziciele pamięci. Uruchomili lawinę.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.03.2010

Berlin 1989: rewolucja misiów Haribo

Zdecydowana większość mieszkańców byłej NRD czuje się dziś obywatelami zjednoczonych Niemiec. Ale też zdecydowana większość uważa, że dla mieszkańców zachodnich landów są obcy.
Nieoczekiwane skutki enerdowskiej aksamitnej rewolucji - obalenie 9 listopada 1989 r. muru berlińskiego i rok później zjednoczenie Niemiec - każą zapytać o źródła i specyfikę upadku NRD oraz miejsce tego wydarzenia w dziejach Niemiec i Europy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.11.2009

Niemiecki kłopot z niepamięcią

Świadomość zbrodni III Rzeszy stała się integralną częścią kultury politycznej Niemców. Ale oczekiwanie, że będą przechowywać w pamięci szczegóły z heroicznych polskich dziejów, jest iluzją .

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.08.2009

Nie bójmy się Niemców

Projekt gazociągu północnego jest nie tyle przykładem dogadywania się Berlina i Moskwy z pominięciem Polski, ile wyrazem ocierającej się o cynizm realpolitik – twierdzi znawczyni stosunków polsko-niemieckich Anna Wolff-Powęska

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.02.2009

Czy Niemcom wolno być patriotami

W 1945 roku patriotyzm niemiecki został skazany na banicję. 60 lat później, podczas Mundialu, pokazał światu przyjazne oblicze. Dumę z ojczyzny bez woli dominacji

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.05.2008

Polityka historyczna

Kopfbereich: 
Polskie spory o historię i pamięć
Poniższy wykład został wygłoszony – podobnie jak inne wystąpienia – podczas konferencji „Czym jest mała ojczyzna“, która odbyła się w dniach 18-19.11.2006 w Collegium Polonicum, a więc jeszcze w czasie rządów koalicji PiS, zakończonych w wyborach z 23.10.2007.

Geschichtspolitik – Geschichte im Dienst der Politik?

Zum polnischen Streit über Geschichte und Gedächtnis

Es sei darauf hingewiesen, dass der folgende Vortrag, wie alle auf der Konferenz „Was ist Heimat“ am 18./19.11.2006 im Collegium Polonicum zu einem Zeitpunkt gehalten wurden, als die PIS-Regierungskoalition noch am Ruder war. Die Abwahl dieser Regierung erfolgte am 23.10.2007.