Słubicko-Frankfurcki Centrum Kompetencji i Kooperacji (K&K)

Słubice i Frankfurt? Potrafią współpracować!

To ich pomysłem były dwujęzyczne karty dań w knajpkach, kampania na rzecz języka sąsiada, akcja informacyjna o rynku mieszkaniowym za Odrą. Działające w obu miastach centrum kooperacji zostało właśnie uznane za jeden z najlepszych projektów na pograniczu. Gdy latem (30 czerwca "Być z sąsiadem za pan brat”) pisaliśmy o utworzeniu Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (K&K) nadburmistrz Frankfurtu Martin Wilke nazwał je "ośrodkiem usług, który ma ułatwić współpracę”. Zadanie to powierzono szóstce urzędników z obu magistratów.
Veröffenlichung/ data publikacji: 11.11.2011