Bartosz Jałowiecki

Nie bójmy się Stanów Zjednoczonych Europy

Jako Polacy mamy wybór: czy podążać drogą pogłębienia integracji z zachodnią Europą, aby na wieki zapewnić pokój i dobrobyt naszym obywatelom, czy pozostać krajem, który wciąż się miota pomiędzy Wschodem a Zachodem – twierdzi polski dyplomata.
Autor jest ambasadorem RP w Wielkim Księstwie Luksemburga. Tekst zawiera jego prywatne poglądy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.12.2011