Chojna/Königsberg

Dwie wieże

W Galerii Architektów Forma w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 50 otwarto w piątek wystawę fotograficzną pt. „Dwie wieże”. Autorami są: Maciej Płotkowiak, który stworzył projekt odbudowy wieży kościoła Mariackiego w Chojnie i Stefan Nowaczyk, którego dziełem jest koncepcja wieży szczecińskiej katedry św. Jakuba Apostoła. Dzięki tym sięgającym nieba architektonicznym zwieńczeniom oba te kościoły należą do najwyższych w Polsce. Szczecińska wieża ma 110,17 m i ustępuje tylko bazylice w Licheniu (141,5 m).

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Zabawa w wojnę

Bardzo wielu widzów przyglądało się w niedzielę inscenizacji walk o Chojnę z lutego 1945 roku, gdy w ostatnich miesiącach II wojny światowej Armia Czerwona zdobywała miasto. Głównymi organizatorami przygotowanego przy kościele Mariackim widowiska byli: tutejszy Urząd Miejski i fundacja „Pasje” ze Szczecina przy udziale grup rekonstrukcyjnych z Polski i Czech. Ich członkowie występowali w mundurach radzieckich i niemieckich (głównie SS, bo oddziały te walczyły tu pod dowództwem Ottona Skorzenego, broniąc przede wszystkim przyczółka mostowego Schwedt).

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.02.2014

Historia stara i nowa

Nowy, piąty tom „Rocznika Chojeńskiego” ujrzał już światło dzienne. Piątkowa promocja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie znów szczelnie wypełniła salę. Program spinał szeroką klamrą dawne dzieje z historią najnowszą. Urodzony w Pyrzycach Marcin Kuna z Tarnowa (autor tekstu o murach miejskich Trzcińska-Zdroju) mówił o obwarowaniach różnych miast regionu. Zaznaczył, że rzadko gdzie w Polsce mury zachowały się tak dobrze, jak w naszej okolicy, bo ich wieniec przetrwał nawet w 75 procentach długości.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.12.2013

Najlepsze filmy dokumentalne w Chojnie

22. Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentART trwał od 15 do 22 października w Szczecinie i Neubrandenburgu. Organizatorami byli: polska OFFicyna i niemieckie Latücht Film & Medien. Jak mówią organizatorzy, festiwalowe filmy odzwierciedlają europejski punkt widzenia – są tworzone przez ludzi mieszkających w Europie, choć powstają na całym świecie. Gama formalna jest ogromna, ograniczona jedynie wyobraźnią twórców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2013

Jak poznawać historię?

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny od kilku lat popularyzuje historię regionu, także wśród uczniów z terenu powiatu gryfińskiego. Od 25 do 27 września w ramach Uniwersytätu Nowej Ameriki (taka pisownia nie jest przypadkowa, bo ma podkreślać dwujęzyczność pogranicza) Terra Incognita prowadziła w Chojnie warsztaty pt. „Odkrywanie historii z dziećmi i młodzieżą”. Koordynatorem była Magda Ziętkiewicz. Uczestnicy z Niemiec, Drawska i Chojny zapoznawali się z niekonwencjonalnymi formami poznawania historii i zabytków swojego regionu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.11.2013

Dzikie wysypisko w obozie koncentracyjnym

Na początku wąwozu na osiedlu Lotnisku w Chojnie skarpę szpeci dzikie wysypisko. Obowiązująca od czterech miesięcy nowa ustawa niczego tu nie zmieniła. Na tej samej ul. Narciarskiej ma siedzibę Związek Gmin Dolnej Odry, który odpowiada za wywóz śmieci z gminy.
W wąwozie w czasie II wojny mieścił się hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet (filia Ravensbrück), w którym więziono setki Polek, Francuzek i przedstawicielek innych narodowości. Są oddolne inicjatywy upamiętnienia tego miejsca. Ale jak upamiętniać wśród śmieci i chaszczy?

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.11.2013

Jest wniosek o pieniądze na mury

Urząd Miejski w Chojnie pod koniec września złożył do tzw. funduszy norweskich wniosek na dofinansowanie ratowania murów miejskich. Projekt obejmuje także Bramę Barnkowską, a w sumie kosztować ma to ponad 5,8 mln zł. Dofinansowanie wyniosłoby aż 85 procent.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.10.2013

Wielka kolekcja dla muzeum

Choć muzeum w Chojnie formalnie jeszcze nie ma, to powiększają się jego zbiory. Ostatnio wzbogaciły się one bardzo znacznie, a to dzięki kolekcji blisko stu obrazów i grafik niemieckiego artysty Ottona Graffa. Urodził się w 1915 roku w Widuchowej (wówczas Fiddichow). Chodził tam do szkoły podstawowej, a potem uczył się zawodu ogrodnika w Dębogórze (Brusenfelde) i w szkole ogrodniczej w Finkenwalde (dziś Szczecin-Zdroje). Tu, a następnie w Pyrzycach zaczął pracować w wyuczonym zawodzie. Podczas wojny był sierżantem w służbie sanitarnej. Od kwietnia do lipca 1945 r. przebywał w niewoli.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.09.2013

Odkrywanie historii

Sieć organizacji pozarządowych polsko-niemieckiego pogranicza „Nowa Amerika” zaprasza do Chojny na warsztaty dla nauczycieli, pracowników ośrodków kultury i innych zainteresowanych, pragnących poznać niekonwencjonalne formy pracy z młodzieżą, dotyczące poznawania swojego regionu, jego historii i zabytków. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Uniwersytät Nowej Ameriki” przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny. Jego członkowie podzielą się swoimi doświadczeniami.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.09.2013

Integracja przez sport

Kolejny raz Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „Nasze Lotnisko” w Chojnie zorganizowało obóz integracyjny chojeńskich dzieci i ich rówieśników z sąsiedzkiego Schwedt. Pod hasłem „Łączy nas sport” wypoczywali od 15 do 24 sierpnia nad morzem w Trzęsaczu. Poprzednie takie wyjazdy odbywały się pod hasłami: „Śladami przeszłości w przyszłość”, „Zima ze wspólną przeszłością”, „Łączy nas przyroda”, „Łączy nas kultura”. - Zwracamy dzieciom uwagę na to, co może nas łączyć, a nie patrzymy na to, co nas dzieli - mówi prezes stowarzyszenia ks.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.09.2013