Wojciech Pięciak

O rycerskich nazistach i zbydlęconych Polakach

Melodramat „Laconia”, wyprodukowany przez niemiecką telewizję publiczną i pokazany także w Wlk. Brytanii i Włoszech, to przykład historycznego rewizjonizmu. Niemiecka narracja o II wojnie wkracza na grząski grunt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.11.2011

Medale Wdzięczności dla przyjaciół "TP" z Niemiec

Jedni – ci z ówczesnych Niemiec Zachodnich – przemycali drukarki dla „solidarnościowego” podziemia, organizowali transporty z pomocą dla pogrążonej w kryzysie Polski, publikowali w zachodniej prasie i TV reportaże o Solidarności.
Inni – ci z komunistycznych Niemiec Wschodnich – drukowali w swych drugoobiegowych publikacjach materiały o polskiej rewolucji, szukali kontaktów z Polakami, protestowali przeciw stanowi wojennemu i, bywało, płacili za to więzieniem. W latach 80. w NRD i RFN takie postawy nie były wcale częste.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.09.2010

Widmo krąży po Europie

Nie jest to widmo kryzysu gospodarczego – bo ten jest faktem tak konkretnym, jak gigantyczne zadłużenie, i tak bolesnym, jak bolesne będą wyrzeczenia. Widmo jest nieokreślone – i dlatego przerażające. To perspektywa zagłady fundamentów dobrobytu Europy i idei europejskiej integracji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.06.2010

Przywódcy przed sądem

Osądzanie dyktatury w NRD zaczęło się w 1989 r., zanim niemcy się zjednoczyły. Choć w kolejnych latach – w wyniku 65 tys. śledztw przeciw stu tysiącom podejrzanych – za kraty trafiło tylko kilkaset osób, zgromadzono ogromny materiał dokumentujący bezprawie systemu.
3 października 1990 r. – w dniu zjednoczenia Niemiec – w berlińskiej prokuraturze powołano specjalną komórkę: ­„Arbeitsgruppe Regierungskriminalität”, „Grupę roboczą ds. przestępczości na szczeblu rządowym”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.01.2010

Herta Müller a sprawa polska

Teksty krytykujące Hertę Müller niewiele mówią o niej samej. Wiele mówią o nas, o tym, jak bardzo polska dyskusja o Niemczech stała się zakładnikiem postaci Eriki Steinbach – pisze publicysta „Tygodnika Powszechnego”.

W „Rzeczpospolitej” ukazał się szereg tekstów ostro krytykujących Hertę Müller i przyznanie jej literackiego Nobla. Krytykowano też pisarkę za przyjęcie Nagrody Praw Człowieka z rąk Eriki Steinbach i jej fundacji Centrum przeciw Wypędzeniom.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.01.2010

Chwila próby Angeli Merkel

Kontynuacja, ale również zmiana: tak można podsumować wyniki niedzielnych wyborów do Bundestagu. Angela Merkel pozostanie kanclerzem, lecz jej nowym partnerem w rządzie będą liberałowie. Ale czy znaczy to, że Niemcy zmienią kurs na bardziej liberalny np. w gospodarce? Tego nie wie nikt. Być może sama pani kanclerz...

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.09.2009

Lektury historyczne

Zbrodnie Wehrmachtu

Gdy książka ta – której polskie tłumaczenie teraz trafiło do księgarń – ukazała się kilka lat temu w Niemczech, wywołała burzliwą dyskusję. Historyk Jochen Böhler (rocznik 1969), od 2000 r. mieszkający w Warszawie i pracujący w tamtejszym Niemieckim Instytucie Historycznym, stawiał w niej tezę (w Polsce raczej oczywistą), że prowadzona przez Niemców tzw. wojna totalna, wojna ludobójcza (niem. Vernichtungskrieg) nie zaczęła się dopiero od ataku na ZSRR w 1941 r., ale już 1 września 1939 r.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.09.2009

I pamięć, i pojednanie

Gotowość do zrozumienia cudzych nieszczęść świadczyłaby o sile narodu, który jest dziś na tyle spokojny o swój byt, że może bez lęku dyskutować o przeszłości – pisze publicysta Wojciech Pięciak.
Mówienie o pojednaniu z Niemcami wyszło w polskiej polityce z mody. Dominujący trend neguje to, co kiedyś osiągnięto w relacjach polsko-niemieckich, a czasem wraca do retoryki sprzed 1989 r. Tymczasem przekonywanie, że wysiedlenie Niemców po 1945 r. było uzasadnione moralnie, świadczy nie o naszej sile, ale o słabości.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.06.2009

Papież, który służył diabłu

Fenomen kultu, jakim Marcel Reich-Ranicki otoczony jest w Niemczech, analizować trzeba nie w kategoriach społecznych, ale teologicznych. Kiedy o nim mowa, prawie wszyscy Niemcy zapominają o standardach, które sami kiedyś ustalili w toku dyskusji nad schedą totalitaryzmów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.05.2009

Sprawa Eriki Steinbach. Krajobraz po wojnie atomowej

Wycofanie się Eriki Steinbach z rady „Widocznego znaku” jest dla Polski najwyżej sukcesem taktycznym. W perspektywie strategicznej to porażka – pisze publicysta „Tygodnika Powszechnego”

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.03.2009