Nowa Amerika

Kraj pomiędzy

W ostatnich dniach ukazał się przewodnik „Nowa Amerika. Kraj pomiędzy”. To dwujęzyczne, polsko-niemieckie i bardzo bogato ilustrowane wydawnictwo o pograniczu, na którym od kilku lat rozwija się kulturalna inicjatywa transgraniczna pod nazwą Nowa Amerika. „Niektóre opowieści przekazywane są przez jedną generację następnej, niekiedy są one przejmowane bezrefleksyjnie. Czasami opowieści służą podkreślaniu roszczeń do sprawowania władzy, czasami zaś służą uwodzeniu odbiorcy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.05.2014