Koncert z Sylwią Burnicką-Kalischewska

„Muzyczna przyjemność z koloraturami Baroku“

Sylwia Burnicka-Kalischewska i Thomas Poser, fot. A. Wardek.jpg

TŁUMACZENIE

„Muzyczna przyjemność z koloraturami Baroku“
Koncert z Sylwią Burnicką-Kalischewską, Thomasem Poserem i Anke Schulz

(„Musikalischer Spaß mit Barockkoloraturen” Konzert mit Sylwia Burnicka – Kalischewski, Thomas Poser und Anke Schulz”)

Głos – trąbka – organy. Trzy tak różne instrumenty – a jednak ściśle ze sobą powiązane! Przy wszystkich tych trzech instrumentach drgania pobudzające dźwięk do życia powstają wskutek ruchu powietrza. Przez powietrze dźwięk rozwija się, jest formowany i kreowany.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.06.2014