Maciej Kowalewski

Ruchy miejskie - nowa siła polityczna?

Widmo zmiany krąży po miastach i miasteczkach. To widmo nazywa się ruchy miejskie i – jak wierzy wielu – są one świadectwem przebudzenia obywatelskiego polskich mieszczan. Czy te nadzieje są słuszne? Czy ruchy tego rodzaju mogą pojawiać się także w mniejszych miejscowościach?

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.01.2015