Sejmowa komisja o sytuacji Polaków w Niemczech

Istnieje asymetria w traktowaniu mniejszości niemieckiej przez polskie władze a tym, w jaki sposób Polacy sa traktowani w Niemczech - wskazywano podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
Wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski przypomniał, że w czerwcu przyszłego roku przypada 20. rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jak ocenił, strona niemiecka powinna w większym stopniu niż do tej pory zmobilizować się do realizacji jego zapisów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8583844,Sejmo...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.10.2010