Macierewicz i Kamiński nie przekonali europosłów do debaty ws. śledztwa smoleńskiego

Propozycja Antoniego Macierewicza ws. debaty na temat śledztwa po katastrofie w Smoleńsku nie zyskała poparcia Parlamentu Europejskiego. Złożony przez europosła Michała Kamińskiego wniosek w tej sprawie przepadł na szczeblu sekretarzy generalnych grup politycznych.
Posiedzenie sekretarzy poprzedziło właściwą Konferencję Przewodniczących grup politycznych - główne ciało decydujące o programie sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8791571,Macierewicz_i_Kaminski_ni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.12.2010