Rocznica stanu wojennego. Pamiętamy tamte ofiary

Wprowadzenie stanu wojennego było zamachem na swobody obywatelskie na to, co w Polsce w tamtym czasie się działo - mówił na placu Grunwaldzkim w Szczecinie prezydent miasta Piotr Krzystek
W południe, w 29. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pod tablicą pamiątkową zebrali się m.in. działacze Solidarności. - Warto się spotkać pod tablicą upamiętniającą 13 grudnia, żeby pokazać, że pamiętamy i że ofiary wtedy poniesione nie były nadaremnymi - powiedział Piotr Krzystek.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,8813231,Rocznica_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.12.2010