IPN szuka zomowców. Za ścieżki zdrowia w maju 1982 r.

IPN szuka członków pododdziału ZOMO, którzy 3 maja 1982 r. urządzili ścieżki zdrowia w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie.
W śledztwie chodzi jednak głównie o znęcanie się nad zatrzymanymi manifestantami m.in. w komendzie wojewódzkiej i komendzie miejskiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,9113712,IPN_szuka...
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.02.2011