Kaczyński - Dmowski naszych czasów

W "Raporcie" Kaczyński wprawdzie pisze, że horyzonty ideowe jego partii są szersze, bo czerpią ze źródeł chadeckich, konserwatywnych i narodowych, ale niewiele tu widać "chadeckości" i "konserwatyzmu". PiS przedstawia Polskę jako państwo narodu polskiego. Pisząc o narodowych i jednostkowych interesach, stwierdza: "Organizacją, która ma realizować oba projekty, odnoszący się do narodu i ten zaspokajający potrzeby jednostki, jest państwo". Osią ideologiczną tej wizji jest koncepcja suwerennego narodu. Nawet gospodarka ma być "społeczno-narodowa". Stwierdzenie, że przyznawanie się do narodowości śląskiej jest zakamuflowaną deklaracją niemieckości, czy krytykowanie odrębności takich jak kaszubska to prosta konsekwencja tego rozumowania.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,76842,9377658,Kaczynski___Dmowski_naszy...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.04.2011