Białoruś: Karta Polaka niezgodna z prawem międzynarodowym

Według komunikatu opublikowanego na stronie internetowej sądu niektóre z przepisów polskiej ustawy są też sprzeczne z postanowieniami umów dwustronnych podpisanych przez Polskę i Białoruś. Sąd kwestionuje zapis, że Karta Polaka może być przyznana osobie, która przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej oraz o tym, że wykaz organizacji uprawnionych do wydawania zaświadczeń jest ogłaszany przez polskiego premiera. Powód - przepisy te dotyczą "podmiotów prawa będących pod jurysdykcją państwa białoruskiego i na terytorium Republiki Białoruś", co "nie odpowiada ogólnie uznanym zasadom suwerennej równości państw i nieingerowania w sprawy znajdujące się w kompetencjach wewnętrznych innego państwa".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,9393351,Bialorus__Karta_Polaka_ni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.04.2011