Co jest historią a co polityką

Joanna Pszon: Inna wizja postrzegania powstań śląskich przez Mniejszość Niemiecką i RAŚ blokuje możliwość wypracowania wspólnego z polską większością widzenia przeszłości?
Prof. Ryszard Kaczmarek, historyk Uniwersytetu Śląskiego: - To raczej pytanie do polityków. Uchwały wszelkiego rodzaju są wypowiedziami politycznymi, a nie historycznymi. Nie lubię mieszać oceny historycznej i politycznej, choć oczywiście politycy mają prawo do takich uchwał i jeśli chcą, szukają kompromisu, ale też jak konflikt się zaostrza, to sprzeczności z historii każda ze stron stara się podkreślać, uwypuklać. To nie jest jednak wyjaśnianie historyczne, to polityka używająca argumentów historycznych, co nie jest nowością, historii w dyskursie politycznym używano już od starożytności.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,9547517,Co_jest_historia_a_co_pol...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.05.2011