Ważna jest wina, nie kara - niemiecka prasa o Demianiuku

Samo orzeczenie winy Johna Demianiuka, nie zaś śmieszny wymiar kary jest najbardziej znamiennym rezultatem procesu byłego strażnika w hitlerowskim obozie zagłady w Sobiborze - ocenia dziennik "Sueddeutsche Zeitung".
"Welt" dodaje, że "sędziowie pomylili politykę historyczną z prawem karnym". "Jednak po wyroku bliscy niezliczonych ofiar mają wreszcie poczucie, że przynajmniej w tym jednym jedynym wypadku po dziesięcioleciach wymierzono sprawiedliwość.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,86733,9590992,Wazna_jest_wina__nie_kara...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.05.2011