Oko za oko, tablica za tablicę

To było, niestety, do przewidzenia. W odpowiedzi na skandal wokół samozwańczo umieszczonej tablicy w Smoleńsku, na której pojawiło się słowo "ludobójstwo" w odniesieniu do zbrodni katyńskiej, ktoś postanowi rozegrać kartę bolszewickich jeńców, którzy zginęli w polskiej niewoli w czasie wojny 1920 r. W pewnym sensie sami jesteśmy sobie winni. Taką ilość brudu i głupoty, jaką niektóre środowiska wylały w Polsce na Rosję po katastrofie smoleńskiej, trudno było znieść ze spokojem. Ale odwet pogarsza sytuację. Radykałowie po jednej stronie napędzają radykałów po drugiej. Jedyne wyjście to dialog, odwaga w podejmowaniu czasem niepopularnych decyzji.
Tablica z rosyjskim napisem "Tutaj spoczywa 8000 radzieckich czerwonoarmistów, brutalnie zamęczonych w polskich 'obozach śmierci' w latach 1919-1921" pojawiła się w dawnym obozie jenieckim w Strzałkowie w Wielkopolsce.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,9602310,Oko_za_oko__tablica_za_ta...
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.05.2011