Kostrzyn: Tu było kiedyś piękne stare miasto

Wyrok śmierci na Kostrzyn wydał sam Adolf Hitler. Egzekucji dokonał Wehrmacht i Armia Czerwona. Piękne stare miasto zniknęło z powierzchni ziemi
Wyrokiem tym był rozkaz nr 11 z 8 marca 1944 r. Dokument określał miasto jako twierdzę i Bramę Berlina. Komendant twierdzy odpowiadał za wykonanie rozkazów "do ostatniego pocisku" - czyli ostatecznej zagłady. W chwili ogłaszania rozkazu nr 11, Armia Czerwona była daleko, a zachodni alianci jeszcze nie wylądowali w Normandii. Hitler liczył, że alianci się poróżnią się a Wehrmacht dostanie "cudowną broń" i pogoni bolszewików za Wołgę. Rok później do Kostrzyna dotarli 5. Armii uderzeniowej gen. Bierzarina.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://cjg.gazeta.pl/CJG_Zielonagora/1,116377,10048807,Kostr...
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.08.2011