Powiedzcie prawdę o więzieniach CIA

Komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Thomas Hammarberg wezwał wczoraj Polskę, Rumunię i Litwę do szybkiego ujawnienia prawdy o tajnych więzieniach CIA. - W szczytowym okresie "wojny z terroryzmem" te kraje nadawały swym amerykańskim partnerom nadzwyczajne uprawnienia oraz gwarancje ochrony. I zachowywały to w totalnej tajemnicy. Dziś, po latach, ci, którzy na to zezwalali i byli odpowiedzialni za działalność tych "czarnych dziur" [tajnych więzień CIA], nadal pozostają w cieniu - stwierdził Hammarberg.
Podkreślił, że choć polscy urzędnicy i funkcjonariusze nie byli zaangażowani w przesłuchiwanie i nie zajmowali się bezpośrednio aresztantami, to zgoda musiała być udzielona, "co oczywiste, na najwyższym politycznym poziomie". A polskie służby specjalne dostarczały Amerykanom "pewnej pomocy".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10235912,Powiedzcie_prawde_o_wiez...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.09.2011