Co nam proponuje prawica? Polski mesjanizm - Budzenie Mesjasza

To katastrofa smoleńska wskrzesiła polski mesjanizm dużo skuteczniej niż Jan Paweł II. W obecnym pakiecie mesjanistycznym Smoleńsk zajmuje miejsce być może najważniejsze. Na gruncie Smoleńska jako mitu założycielskiego spotykają się wierzący i niewierzący zwolennicy Polski pisowskiej. Agnostyczny poeta Jarosław Marek Rymkiewicz z religijną i niereligijną prawicą toczącą wojnę kulturową z mdłą, nudną i obłudną ich zdaniem liberalną demokracją, z jej wiecznym debatowaniem, pragmatyzmem, ucieraniem kompromisów, zgodą na pluralizm filozofii i stylów życia.
Życie nie ma tu wysokiej ceny. Cenna jest ofiara, męczeństwo, egzaltacja. To, co ma Polaków porywać i jednoczyć, to Rymkiewiczowskie: masakra, wieszanie, rokosz. Jest to bój rzeczywiście apokaliptyczny, fundamentalny, aksjologiczny. Starcie totalnie odmiennych spojrzeń na to, co dziś znaczy naród, wspólnota, obywatelskość.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1518970,1,co-nam-proponu...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.09.2011