Dwujęzyczna Orla

W podlaskiej gminie Orla montowane są właśnie dwujęzyczne polsko-białoruskie tablice z nazwami miejscowości. Na drugim końcu województwa, w podsuwalskim Puńsku kończą zdejmować tablice polsko-litewskie zdewastowane kilka tygodni temu. W niewielkiej, położonej koło Bielska Podlaskiego Orli do wymiany jest sto tablic w 25 wsiach. Mieszkańcy tych terenów to w zdecydowanej większości Białorusini (ponad 70 proc. z 3200 mieszkańców).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10366100,Dwujezyczna_Orla.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.09.2011