Świat przed katastrofą

- Dawna Polska jako kraj wieloetniczny i wieloreligijny była prototypem dzisiejszej Unii Europejskiej - twierdzi Tomasz Wiśniewski, autor wystawy „Zagubiony porządek”. Otwarto ją w sobotę w dawnym klasztorze cystersów w Kołbaczu (gm. Stare Czarnowo) w ramach imprezy „Cienie zapomnianych kultur”, zorganizowanej już po raz czwarty przez miejscowe stowarzyszenie „Spichlerz Sztuki”. T. Wiśniewski jest założycielem białostockiego stowarzyszenia „Szukamy Polski”. Swą wystawę prezentował od 2006 roku m.in. na Litwie i w USA. Zdjęcia pochodzą z jego 40-tysięcznej kolekcji starych fotografii i widokówek. Wiśniewski nie ukrywa swego emocjonalnego stosunku do wielobarwnej mozaiki, jaką tworzyli w przedwojennej wschodniej Polsce Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Hucułowie, Łemkowie, Bojkowie, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Tatarzy, Karaimi. W jednej małej miejscowości stały obok siebie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew i synagoga, a czasem także meczet lub kenesa, czyli świątynia karaimska. Zdarzało się, że gdy synagoga spłonęła, to odbudowywano ją z funduszy wszystkich obywateli, gdyż uważano, że jest ona ważna nie tylko dla wyznawców judaizmu, ale podnosi rangę całej miejscowości.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.google.pl/search?q=Ko%C5%82bacz+Kolbitz&ie=utf-8&...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.10.2011