Transfer pojednania

20 lat Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Rocznie Fundacja wspiera 650 przedsięwzięć o różnym charakterze. Z okazji jej jubileuszu w ramach konferencji "Współpraca jako znak jakości. Transfer praktyki polsko-niemieckiej w wymiarze międzynarodowym" postanowiono pokazać, jak stosunki Berlina i Warszawy wyglądają na tle stosunków Polski z Rosją czy Litwą, które też nie są łatwe. I czy model polsko-niemiecki może pomóc w ich poprawie.
- Przestrzegam przed kopiowaniem gotowych rozwiązań czy recept. Nie ma uniwersalnego modelu pojednania - mówił prof. Adam Daniel Rotfeld, b. szef MSZ i współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. - Potencjał i wola poprawy stosunków polsko-rosyjskich jest po obu stronach, ale bardzo wiele zależy od warunków zewnętrznych - przekonywała Irina Kobrinskaja z Rosyjskiej Akademii Nauk.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10489871,Transfer_pojednania.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.10.2011