Bronią ks. Bonieckiego

'Wzmacnia się fałszywy obraz Kościoła przedkładającego posłuszeństwo i zniewolenie nad moc prawdy, odpowiedzialności i słowa''- napisali katoliccy intelektualiści w proteście przeciwko ograniczeniu swobody wypowiedzi ks. Adama Bonieckiego. Pod apelem podpisali się m.in.: zarząd KIK w Warszawie, redakcje ''Więzi'', ''Tygodnika Powszechnego'', ''Znaku'' i ''Kontaktu''. Redakcja ''TP'' ogłosiła, że do najbliższego numeru dołączy naklejkę z hasłem:''Ksiądz Boniecki ma głos (w moim domu)''.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10592953,Bronia_ks__Bonieckiego.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.11.2011