Słubice i Frankfurt? Potrafią współpracować!

To ich pomysłem były dwujęzyczne karty dań w knajpkach, kampania na rzecz języka sąsiada, akcja informacyjna o rynku mieszkaniowym za Odrą. Działające w obu miastach centrum kooperacji zostało właśnie uznane za jeden z najlepszych projektów na pograniczu. Gdy latem (30 czerwca "Być z sąsiadem za pan brat”) pisaliśmy o utworzeniu Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (K&K) nadburmistrz Frankfurtu Martin Wilke nazwał je "ośrodkiem usług, który ma ułatwić współpracę”. Zadanie to powierzono szóstce urzędników z obu magistratów. Pomysł centrum spodobał się Brukseli, która na trzyletni projekt, obliczony na 1,5 mln euro, dała 85 proc. pieniędzy. I chyba tego nie pożałuje, bo międzynarodowe jury, które w unijnym konkursie na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej, jedną z sześciu równorzędnych nagród przyznało właśnie K&K (do konkursu zgłoszono 50 projektów).
Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111...
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.11.2011