Ma być cmentarz w Bykowni

W poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski wmuruje kamień węgielny na cmentarzu polskich oficerów w podkijowskiej Bykowni. Będzie to czwarty cmentarz obok Katynia, Miednoje i Charkowa.
Komorowski przyjedzie do Bykowni razem z ukraińskim prezydentem Wiktorem Janukowyczem. W lasku w Bykowni NKWD zabijało swe ofiary od końca lat 20., w czasie najkrwawszych czystek stalinowskich w latach 30. W 1940 r. pochowano tam ok. 2,5 tys. polskich oficerów zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10698061,Ma_byc_cmentarz_w_Bykown...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.11.2011