Słubiccy kupcy przekonują miasto: - Umów należy dotrzymywać!

Kupcy zarzucają gminie, że nie dotrzymuje umów w sprawie ulg na nowym bazarze, burmistrz się z tym nie zgadza i podkreśla, że dba tylko o interes wszystkich mieszkańców, a lubuska posłanka Bożena Sławiak stara się godzić obie strony.

Kto w tym sporze ma rację? Żeby to zrozumieć trzeba cofnąć się do stycznia 2008 . Minął właśnie rok od momentu pożaru, jaki wybuchł na słubickim targowisku pozbawiając z dnia na dzień pracy ponad tysiąc handlowców. Kupcy targują już wtedy na tymczasowym bazarze urządzonym dla nich przez gminę.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.01.2012