Powstaje doktorat na temat historii handlu przygranicznego w Słubicach

Bazar w Słubicach (fot. Roland Semik)

Na cztery tygodnie do Słubic i Frankfurtu nad Odrą zawitała Bianca Szytniewski, młoda Polka mieszkająca od urodzenia na terenie Holandii. Przy pisaniu pracy doktorskiej na temat historii bazaru pomagają jej członkowie Stowarzyszenia Kupców Targowisk Miejskich "Odra" w Słubicach, a także osoby prywatne, głównie wieloletni klienci tego targowiska.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/801062.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.09.2012