Mniej dzieci za kratami w ośrodkach uchodzców

Rozpaczliwy protest głodowy cudzoziemców zamkniętych w ośrodkach strzeżonych odniósł skutek. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiada zmiany. W więziennym rygorze nie będą już przetrzymywane rodziny z dziećmi.
W przypominających więzienia ośrodkach Straży Granicznej ludzie czekają na decyzję w sprawie nadania im statusu uchodźcy lub na deportację. Ich wnioski rozpatruje szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Procedury często przedłużają się, nawet do roku. Do takich ośrodków trafiają kobiety w ciąży, rodziny z dziećmi i osoby chore.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,12741582,Mniej_dzieci_za_kratami_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.10.2012