Dziewczyna, której odmówiono aborcji wygrała z Polską w Strasburgu

Nastolatka, która w 2008 r. w wieku czternastu lat zaszła w ciążę w wyniku przestępstwa i której szpital w Lublinie odmówił aborcji wygrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
Trybunał orzekł jednogłośnie, że Polska naruszyła trzy przepisy europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczące zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,12765774,Dziewczyna__ktorej_odmow...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.10.2012