Kwerendy dziennikarskie - konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.
Zaproszenie kierujemy do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące zwłaszcza:
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;
ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej jako jednego z kluczowych problemów przyszłości.

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.
O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Niemczech lub w Polsce. Stypendium wynosi maksymalnie 3.000 € (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
koncepcję planowanej pracy (maks. 4000 znaków);
plan realizacji kwerendy (maks. 2000 znaków);
plan kosztów

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.
Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 31 grudnia 2012 r. na adres: stipendium@sdpz.org z dopiskiem „kwerendy dziennikarskie”. O rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy do 31 stycznia 2013 r.

Kontakt: Anna Cieszewska:
tel. + 48 22 338 62 63
e-mail: stipendium@sdpz.org

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.fwpn.org.pl/?module=articles&id=1000
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.12.2012