Białorusini robią świąteczne zakupy w Polsce

Białorusini od dwóch lat zajmują pierwsze miejsce w świecie pod względem liczby wiz Schengen wydawanych na jednego obywatela. Według danych Komisji Europejskiej, w 2011 r. uzyskali 580 tys. wiz, co druga była wielokrotna. Najwięcej wydaje ich Polska. Jak wynika z informacji Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, co dziesiąty mieszkaniec Grodzieńszczyzny ma aktualną polską wizę. Zainteresowanie wyjazdami wciąż rośnie. Według szacunkowych danych ich organizowaniem zajmuje się na Białorusi około 150 firm.
- Jedyną przeszkodą jest granica. Przed świętami w Kuźnicy są straszne kolejki, ostatnio staliśmy tam całą noc - skarży się Alona.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,13101350,Bialorusini_robia_swiate...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.12.2012