Wyniki głosowania. Co będzie zrobione?

Komisja do liczenia głosów w ramach badania opinii mieszkańców pn. Gorzowski Budżet Obywatelski 2013 (sekretarz miasta Jacek Jeremicz, przewodniczący Komisji) w dniach 14 i 17 grudnia 2012 r. policzyła liczbę głosów, które zostały oddane przez mieszkańców Gorzowa Wlkp., figurujących w spisie wyborców do Rady Miasta Gorzowa Wlkp., posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,13073916,WYNIKI_GLOSO...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.12.2012