Od czerwca drezyną przez most

1 czerwca nastąpi uroczyste otwarcie dla ruchu drezynowego mostu kolejowego w Siekierkach. Oficjalnie będzie on nosić nazwę Most Europejski Neurüdnitz - Siekierki. Drezyna kursować będzie do 29 września w każdą sobotę i niedzielę oraz w święta w godz. 10-18. Dla grup przewiduje się uzgadnianie indywidualnych terminów.
To najdłuższy most na Odrze. Po wojnie był zamknięty i wykorzystywany jedynie do celów militarnych. Był elementem trasy kolejowej z Chojny przez Godków, Przyjezierze, Wriezen aż do Berlina. Od wielu lat gminy, przez które przebiega trasa (Chojna, Moryń, Cedynia) wraz z niemieckimi partnerami usiłowały zapobiec dewastacji torów i wykorzystać linię do celów turystycznych, jednak nie udawało się porozumieć z PKP. Obecnie nierealne jest odtworzenie normalnego ruchu pociągów, bo po niemieckiej stronie w miejscu torów prowadzi od brzegu Odry ścieżka rowerowa. Po polskiej stronie możliwy jest jednak turystyczny ruch drezynowy. Po wielu staraniach uda się na początek uruchomić go przynajmniej przez most, który jest zabytkiem techniki i z którego rozciągają się piękne widoki na zdziczałą przyrodę rozlewisk Odry. Obsługę połączenia zapewni spółka Draisinenbahnen Berlin/Brandenburg, przekazując nieodpłatnie jedną ze swoich drezyn. Na razie nie przewidziano jednak odbudowy kładki dla pieszych. Jest ona w wielu miejscach dziurawa i grozi wypadkami, dlatego nie będzie można wysiadać na moście.

- Otwarcie będzie kamieniem milowym na drodze naszych długoletnich starań na rzecz renowacji tego obiektu. Mosty łączące ze sobą dwa brzegi są bowiem tak samo niezbędne jak pomosty pomiędzy ludźmi - mówią organizatorzy: Związek Gmin Barnim-Oderbruch we Wriezen i Urząd Miejski w Cedyni.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-18&temat=3
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.05.2013